Öko-Tex Standard 100

Właściwości ekologiczne wyrobów włókienniczych bardzo często kojarzone są ze znakiem Öko-Tex Standard 100. Nic w tym dziwnego. Ten prawnie chroniony, nadawany przez członków Międzynarodowego Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych Öko-Tex (Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie) znak, funkcjonuje już na rynku od ponad 15 lat, stając się synonimem bezpieczeństwa i wysokiego komfortu użytkowania wyrobu tekstylnego.
Stał się najpowszechniej znanym symbolem humanoekologii wyrobu włókienniczego, a kryteria przyznawania znaku, inspiracją i najczęstszym odniesieniem dla większości innych systemów ekologicznej certyfikacji wyrobów włókienniczych.

Etyketa Öko-Tex Standard 100 jest znakiem towarowym o światowej renomie i potwierdzonej wysokiej wartości marketingowej, znacznie ułatwiającym sprzedaż oznaczonych nią wyrobów, szczególnie na rynkach krajów wysokorozwiniętych tj. Unii Europejskiej, USA, Kanady, Japonii i innych.

Wyrób włókienniczy może być nią oznaczony jedynie na podstawie certyfikatu wydanego przez uprawniony instytut Stowarzyszenia Öko-Tex.
Od 1 stycznia 2001 roku Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi został członkiem i jednocześnie jedynym prawnym przedstawicielem Stowarzyszenia Öko-Tex w Polsce. Do zadań IIMW należy m.in. prowadzenie procesu certyfikacji i badanie wyrobów ubiegających się o uzyskanie znaku Öko-Tex Standard 100.

Tylko ten producent który podda się ścisłej analizie i kontroli oraz gwarantuje wysoką jakość pokontrolną może oznaczać swoje wyroby znakiem Öko-Tex Standard 100.Dokumentem normatywnym który jest podstawą uzyskania znaku jest norma Öko-Tex Standard 100. Określa ona wymagania jakie muszą spełniać surowce i wyroby włókiennicze, wartości graniczne i dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych oraz reguluje ogólne i specyficzne warunki uzyskiwania certyfikatu - znaku.


Znakiem Öko-Tex Standard 100 mogą być oznakowane tekstylia, które:
• nie zawierają żadnych czynników rakotwórczych, żadnych barwników azowych, które mogą odszczepiać aryloaminę z grupy MAK III A1 i III A2 oraz żadnych barwników alergizujących,
• zostały przebadane na obecność pestycydów i chlorofenoli, a ich zawartość nie przekracza dopuszczalnych wartości,
• zostały przebadane na ewentualną obecność wolnych metali ciężkich, a ich zawartość nie przekracza dopuszczalnych wartości,
• nie zawierają formaldehydu lub zawierają go poniżej wartości ustalonej w deklaracji (lub prawnie dopuszczalnych),
• wartość pH odpowiada wartościom naszej skóry,
• nie zawierają żadnych przenośników chloroorganicznych,
• nie zawierają żadnych wykończeń biocydami ani środkami trudno palnymi,
• przebadano na obecność związków cynoorganicznych, a ich zawartość nie przekracza dopuszczalnych wartości.

ZałącznikRozmiar
Najczęściej_zadawane_pytania_o_Oko_Tex_Standard_100.pdf956.29 KB

Szukaj ręczników wg kategorii

katalog produktów Advertex
Aktualizacja: 16.10.2022